Gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit

Gaat u particulier of bedrijfsmatig een pand, gebouwd voor 1994, slopen of verbouwen?

Dan is er een gerede kans aanwezig, dat u te maken krijgt met asbest. En wordt asbesthoudend materiaal door boren, breken of zagen beschadigd, dan kunnen er schadelijke asbestvezels vrijkomen. Schadelijk voor uw gezondheid en schadelijk voor het milieu. Vandaar dat de overheid strenge eisen hanteert en stelt dat alleen gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven asbest mogen verwijderen.

MGN Asbestsanering B.V. is zo’n gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Maar volgens onze klanten niet zomaar één! Onze mensen en onze aanpak maken het verschil. Ons deskundig team voert planmatig en op zorgvuldige en veilige wijze alle noodzakelijke werkzaamheden uit. Van A tot Z. Van een compleet advies tot het verwijderen en de nazorg. Geruststellend voor u en goed voor het milieu.

U heeft binnen ons bedrijf te maken met één contactpersoon, onze offertes zijn compleet en scherp geprijsd en een snelle en correcte service is een vanzelfsprekendheid geworden.

Wij voeren onze projecten uit conform het certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering. En al onze medewerkers zijn in het bezit van een persoonsgebonden certificaten SC-510 (Deskundig Toezichthouder Asbest) en SC-520 (Deskundig Asbest Verwijderaar).

Kortom, MGN staat voor gegarandeerde en gecontroleerde kwaliteit! 

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling “verwijderen asbestdaken” van kracht.
De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.
Bedrijven kunnen ook gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijderen van asbest.