Particulieren

MGN biedt totaalondersteuning aan bij de sanering van asbest. Het is immers van groot belang, dat alle werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd, conform de wet- en regelgeving.

Omdat we planmatig werken kunnen we de doorlooptijd van het project substantieel verkorten.

Alles wordt tijdig en volgens het stappenplan aangevraagd, uitgevoerd en gecontroleerd, zonder afbreuk te doen aan de vereiste en beoogde kwaliteit.

Onze aanpak

Vooraf

Het inventarisatierapport

Bij iedere verwijdering van asbest, is een asbest inventarisatierapport noodzakelijk. Verwijdering van asbesthoudende materialen mag pas plaats vinden op het moment dat er een rapport aanwezig is. De inventarisatie en rapportage mogen alleen verricht worden door hiervoor speciaal gecertificeerde bedrijven die werken conform het certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

Wij kunnen zo’n bureau voor u benaderen, maar u kunt dit natuurlijk ook zelf doen.

Aanvraag benodigde vergunningen

Vooraf moeten er een sloopmelding worden aangevraagd bij uw gemeente. Voor de aanvraag van de sloopmelding is een inventarisatierapport noodzakelijk. De sloopmelding wordt aangevraagd via het omgevingsloket van uw gemeente. Wij kunnen deze ook voor u aanvragen of u hierbij assisteren. Uw gemeente heeft maximaal 4 weken de tijd om op de aanvraag te reageren

Melding voor aanvang van de werkzaamheden

Voor aanvang van de werkzaamheden, moeten wij het project aanmelden bij de certificerende instantie en de SZW (arbeidsinspectie). Het is mogelijk dat één van deze instanties ons ter plaatse komen controleren. Onze projectleider (DTA-er, leidinggevende) zal de controleur de gewenste informatie verstrekken en eventuele vragen beantwoorden.

Tijdens

Verwijderen en afvoeren van het asbesthoudend materiaal

Tijdens het verwijderen zal al het vrijgekomen asbesthoudend materiaal zorgvuldig verpakt en verwijderd worden volgens de geldende wet- en regelgeving. Nadat het materiaal is afgevoerd, ontvangt u een stortbon dat alles legaal en op de juiste wijze is afgevoerd. Wij zorgen ervoor dat deze bon binnen twee weken bij de juiste instantie wordt afgegeven.

Nazorg

Verzorgen van de eindcontrole

Na het beëindigen van de werkzaamheden volgt een eindcontrole, uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend RvA laboratorium. Zij voeren een visuele inspectie uit, doen daarna luchtmetingen, maken een volledig rapport op en liggen de asbestwaarden binnen de wettelijke normen dan wordt het werkgebied vrijgegeven. Ter bevestiging ontvangt u een vrijgave van het rapport.

Als laatste. Wij werken te allen tijde secuur, klantgericht en netjes.

Na afloop van de werkzaamheden ruimen wij alles opruimen en laten uw pand keurig achter.

En heeft u daarna nog vragen? Wij staan u graag te woord.