Over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en brandwerend. Vandaar dat het materiaal in bijna alle huizen, gebouwd voor 1994, verwerkt kan zijn. Vaak in daken, schoorstenen, plafonds en afvoerbuizen. Inmiddels weten we dat asbest ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In vaste vorm is asbest niet gevaarlijk, maar door beschadiging kunnen er deeltjes in de lucht komen en vormt het een gevaar voor de gezondheid en het milieu. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Sinds 1983 wordt asbest bijna niet meer gebruikt en is in 1993 zelfs verboden.

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen als asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een asbestsanering.

Asbest verwijderen is geen sinecure! En u moet zich houden aan een aantal wettelijke procedures. Daarom is het verstandig om advies in te winnen bij een erkend, ervaren en gecertificeerd bedrijf. MGN nodigt u graag uit om eens vrijblijvend contact op te nemen. Wij helpen u graag bij deze risicovolle en complexe materie.